Tábori Szilvia: A remény ad erőt a folytatáshoz

Rendszerint vívódás, fájdalom, sebzettség motívumai kavarognak Olasz Attila festőművész alkotásain. Ám a pusztító bizonytalanságban legtöbbször mégis felsejlik a kiút, a folytatás reménye. A szegedi festőművészt most Spanyolországba és Olaszországba is várják.

Spanyolországba invitálták Olasz Attila festőművészt: néhány nap múlva Barcelonában A föld sebei munkája látható majd. Nem sokkal később pedig Velencében, a lagúnák városában a Pegazus Nemzetközi Művészeti Díj eseményen két kiadvány megjelenését ünneplik, amelyekben A teremtés tüze című festményével szerepel.

Mesterséges természet

A természet és az ember viszonyát, annak problematikáját boncolgató művekkel együtt szerepel A föld sebei című alkotás a Mesterséges természet című kiállításon a Nartwork szervezésében a Hub/Art Barcelona kiállító terében a katalán világváros központjában.

Olasz Attila 2021-ben készült alkotásán a föld barnás tónusú, narancsosan izzó motívumokkal jelenik meg. A középpontban pedig egy szinte világító, törtfehér, kristályos szerkezetű absztrakt forma utal a sebzettségre. Ám a drámai hangvétel, a sötét tónus feszültségét, a téma nyugtalanságát Olasz Attila ezúttal is bizakodó utalásokkal oldja.

Szorult helyzetekben az embernek a kiútkeresés, a lehetőségek latolgatása, a felcsillanó remény ad erőt a folytatáshoz 

– fogalmazott erről a szegedi festőművész.

Hitbéli módszerek

Olykor csupán egy-egy sejtelmes formai összefüggésként, máskor viszont feltáró motívumokkal jelenítem meg mondandóm

 – mondta el lapunknak. Hozzátette, a maga hitbéli módszereivel dolgozza fel a világ problémáit, technikai sajátosságok és gondolatiság kapcsolódnak össze egy-egy alkotáson, festményen, vagy akár digitális munkán. A széteső világból kiutat kereső emberiség, az előttünk álló kihíváshalmaz, a megoldási lehetőségek visszatérően foglalkoztatják. A korábbi Korszakhatár című munkája ugyancsak ezt a problémakört idézte meg. Ahogy a Felszögezve és a Becsapódás után című műveit is a sebzettség, az alászállás és a kiútkeresés témái kapcsolják össze. A Roncsok között című képpel utalt egyrészt az elkerülhetetlen testi-lelki roncsolódást elviselni kényszerülő ember létállapotára, másrészt figyelmeztet arra, hogy fel kellene ismernünk hatásunkat környezetünkre. Ennek tudatában ugyanis jó irányba indulhatnánk.

A teremtés tüze

A Velence történelmi központjában tartandó Pegazus Nemzetközi Művészeti Díj eseményén két nyomtatott kiadvány megjelenését ünneplik hamarosan, amelyekben Olasz Attila A teremtés tüze című festményével szerepel. A nagy méretű, álló formátumú alkotáson az izzó narancs mellett a zöld, a kékesszürke árnyalatai kavarognak egy nagyobb egységben. Mélyebb belső távlatokat kifejező figuratív utalás is megjelenik. A teremtés titkai című munkáján ugyancsak a teremtés küzdelmét, annak nyersességét jelenítette meg. Megkísérelte megjeleníteni egy megfejthetetlen téma lehetséges értelmezését.

A teremtés tüze