Unio Gallery Europe Kamaraterme

Budapest
2021.07.04.

Karakterisztikus alkotó

Olasz Attila festőművésznek

Bűbájjal érkezik az ihlet,
homlokon csókolja nesztelen a vágy.
Sokszínű palástját elkapja a szél,
szőnyegként teríti ki a csillagporos
gondolatok elött.
Álmodik a tehetség múltról, jelenről,
a nap is megszeppenve bújuk elő.
Napfény-ölelte kerted szépei nyújtóznak,
bajszuk alatt kuncognak a hajnali csendben.
Illatos olajba mártott eszecsetek fogócskáznak,
s egyszercsak összeáll az ihletett gondolat.
Ébred a forma, zakatol a kiteljesedés,
s az arany középútján bíbortűzben ég a szív.

Szükség van arra, hogy a művész folyamatosan képes legyen megújulni, s hogy nyitott maradjon a magyar képzőművészet felé. Ezeket a gondolatokat kezdésként fontosnak tartom megjegyezni, mely jellemzi a Kamaraterem kiállítóművészét!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Olasz Attila festőművész zseniálitása egyáltalán nem ismeretlen a galéria és a magam számára, hiszen 2012-ben már kiállított nálunk. Mi több, tagja volt a David Arts művészeti műhelyenek is, amit a taglétszámcsökkenés miatt jelenleg fel lett függesztve, de a műhely továbbra is él. Manapság az a tapasztalatom a fiatal festőművészünket illetően, mintha az idő egyfolytában mozdulna. Persze, ha létezik egyáltalán az idő, merthogy a korábbi évek, – de ugyanúgy a mai idők életérzései is – látszódnak Attila művein, bármilyen technikával is készüljenek. Mondom, ha egyáltalán létezik idő.

A képzőművészetben gyakori, hogy anyagok, műtárgyak, alkotások néha eltűnnek, máskor meg előkerülnek. Néha becstelenek, olykor pedig megbecsülhetetlenek, de előfordul az is, hogy felbecsülhetetlenek. A mű keletkezésének idején, annak körülményei kapcsán gyakoriak az efféle felvetések.

Olasz Attila a képzett és professzionális- festők táborát gyarapítja, már így ismertem meg. Privát életútja gazdag, mint ahogyan festői munkássága is, ezért ebből csak a leglényegesebbeket szeretném ma kiemelni.

Érettségi után a Szegedi Tudományegyetem rajz- és művelődésszervezés szakára nyer felvételt, 2004-ben vette át a diplomáját. Szorgalmas, eredeti, pedáns alkotóművész. 2004-ben felvételt nyer a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának festőszakára, ahol Tolvaly Ernő Munkácsy-díjas festőművész osztályába került, az itteni diplomáját 2009-ben kapja kézhez, miután Színkötegek című sorozatát és Csernus Tibor festészetéről szóló szakdolgozatát megvédte. De ő ezután sem elégedett meg eddigi tanulmányaival, ismereteit tovább fejlesztette a Metropoliten Egyetem grafikusi szakán, ahol ezen kívül is sokfélét elsajátított. Számos jelentős, sikeres, önálló kollektív hazai és külföldi kiállítás van mögötte.

Hölgyeim és Uraim!

Olasz Attila kiállítását megtekinteni nem kell messzire menni, hiszen a művei itt tündökölnek Önök előtt a Kamaraterem falain. Képein megvillan alkotójuk alkotásidei hangulata, a jeleni, vagy épp’ a régebbi idők témaválasztási ízlése, különlegesen egyedi ecsetkezelése, művei textúrájáról nem is beszélve.

Nincs szándékomban részletismeretek nélkül következtetéseket levonni, azonban azt gondolom, hogy véletlenül nem születhetnek ennyire hitelesen ilyen művek, mert majdnemhogy a képzelet köti össze az időbelit az időtlennel. A képzelet, ellentétben az érzelemmel és értelemmel, nem az időbeli világ esetlegessége szerint működik, hanem az időtlen törvénye alapján. Mégis azt mondom, hogy Attila eddigi festőművészi munkássága meleg szeretetetet sugárzó lélekre vall.

Tisztelt Ünneplő Közönség!

Kiállítóművészünk tagja a Magyar Festők Társaságának, a Magyar Alkotóművészek Orszgos Egyesületének, valamint az Aranyecset Művészeti Egyesületnek.

Művészi elképzelései alakulásában fontos szerepet játszik a tértagolás izgalmas lehetőségeinek kutatása. Kipróbálta az áthajló, tükröződő, egymásba átfolyó, átölelő, összekapcsolódó, szétváló formák lehetőségeit. Foglalkoztatatja a kép a képben apropója is.

Attila munkáira jellemző még a mozgás és a dinamika. Kezdetben az erős kék-vörös és sárga variánsokra épített, ezután jöttek a sejtelmesebb, tört színhatások, a monokróm megoldások, majd az ezüstös szürkéskékek, lilásvörösek, s a cinóberzöld.

Legújabb művein még hangsúlyozottabban van jelen a tiszta tagolt térszerkezetek kialakításának igénye. Az ívek, a szabdalt formák térbe feszülnek. Ennek továbbépítése is szerepel Attila tervei között.

Őszintén: nehéz megállapítani, hogy Olasz Attila festőművész milyen festőirányzat művelője, hiszen a non-figuratív munkák mellett a figurativitás lehetőségei is rendkívül foglalkoztatják. Alkotásait ismerve, van úgy, hogy túlságosan is szókimondó, de akár szemérmesen elforduló, vagy vitális erővel rámutató is tud lenni. Végezetül hadd fűzzek még hozzá annyit, hogy alkotásainak nagyon szeret úgymond költői címeket adni!

Önöknek kívánom, hogy érezzék jól magukat Attila festményei között, a gazdag kiállításhoz jó nézelődést kívánok. A kiállítást ezennel megnyitom!

Putnoki A. Dávid
az Unio Gallery Europe  művészeti vezetője,
a David Arts alapító-főszerkesztője,
előadóművész, költő.