A kutatás anatómiája – Anatomia certeraii

Arad
2017.10.19.

Olasz Attila festőművész kiállítása az aradi Szépművészeti Múzeum Clio termében
Expozitia artistului plastic Olasz Attila

Szeretettel köszöntök mindenkit, aki ma megtisztelt bennünket a jelenlétével ezen a kiállítás megnyitón.

Vă salut cu drag pe toți care ne-au onorat  la vernisajul acestei expoziții.

Most egy újabb kiállítással mutatkozik be a magyarországi kortárs képzőművészet itt a Clio teremben, Olasz Attila szegedi festőművész tárlatával, akinek már nem először láthatjuk képeit Aradon. 2012-ben a Jelen Galériában volt kiállítása, de Magyaroszágon számos egyéni és csoportos tárlatot tudhat magáénak.

 Arta contemporană maghiară se prezintă acum aici la sala Clio cu o nouă expoziție pictorului Olasz Attila din Szeged. Prima dată  în 2012 s-a prezentat  în Arad la Galeria  Casa Jelen, dar în Ungaria a avut numeroase expoziții personale și de grup în ultimii ani. 

  A Szegeden élő festőművész, Szegeden majd Pécsett végezte képzőművészeti főiskolai és egyetemi tanulmányait, de mint sok kortárs képzőművész jelenleg ő is tanár.

Studiile superioare de artă a terminat la Universitățile din Szeged și Pecs, dar ca și alți artiști plastici contemporani și el este profesor,și trăiește la Szeged.

 Az itt kiállított olaj- s akril festményei bepillantást engednek a művész  lelkivilágába. Belülről fakadó filozófikus művészet ez, mely szorosan kapcsolódik az alkotóművész lelkiállapotához.

Lucrările  expuse  sunt de ulei și acrilice, și permit publicului să pătrundă în sufletul artistului, arta lui fiind interiorizată, și are o strânsă legătură cu psihicul artistului creator.

 „A kutatás anatómiájaˮ a kiállítás címe, de a műveket  nézve akár meg is lehetne fordítani…az anatómia kutatása.

Titlul expoziției este „Anatomia cercetăriiˮ, dar privind lucrările am putea inversa acest titlu ,,Cercetarea anatomiei,,.

Ars poeticajában vallja :,,  Művészi elképzeléseim alakulásában kezdettől fogva fontos szerepet játszik a tértagolás izgalmas lehetőségeinek kutatása. Ugyanakkor a Test-tájak, alakzatok sorozat születésénél a testen belüli történésre  helyeztem a  hangsúlytˮ.

 În ars poetica lui  își exprimă astfel :„ În imaginația mea artistică a avut un rol important posibilitățile pasionante ale  cercetării de divizare al spațiului. Totodată în nașterea seriei întitulată „ Corp-peisaj, configurațiiˮ am pus accent pe întâmplările care se petrec în interiorul corpului.ˮ

 Az itt látható képei egyaránt figuratívak s absztraktok, a szinte

3D – s álomvilág uralkodóvá válik festészetében.

Lucrările expuse sunt totodată figurative și abstarcte, lumea de vis este aproape de 3D și devine dominantă în opera lui.

Erős színkontrasztú műveinek tömbszerű, s egyszerre dinamikus formavilága plasztikusan válik ki a térből. Festményeinek visszatérő motívuma  ez  a plasztikus gyűrt forma.

Lucrările au un puternic contrast cromatic, formele sunt masive, dar totodată și dinamice, devenind  plastic  în fondul lucrărilor. Formele mototolite în mod plastic este un lait motiv în pictura lui.

Néha szinte szobrászati, geometrizált formák küzdenek a dinamikus színekben, máskor amőba szerű árnyak úsznak a színtengerben. Festményei meditatív hangulatba hozzák a szemlélőt.  Képeinek formavilága szimbolikus, amelyek lendületes ecsetvonásokkal jelekké redukálódva ágyazódnak, az erőteljesen expresszív vagy monokróm színvilágba.

Uneori aproape forme geometrice sculptate luptă în culori dinamice, altădată niște fantome de tip amibă înnoată în marea culorilor. Picturile lui provoacă o atmosferă meditativă.  Compoziția formelor este simbolic , reducându-se  în semne prim tușe avântate , care sunt încordate într-o cromatică puternic expresivăsau monocromă.

          Szinte letapintható képein az alkotás, a kinyilatkoztatás belső kényszere, hogy a mű mondanivalóját minél pontosabban kifejezhesse.

 Creația artistică este aproape palpabilă. Din lucrări reiese că manifestarea artistică este pentru el o nevoie, o constrângere  interioară ca să-și exprime  cât mai clar mesajul operei, la care contribuie și titlul lucrării.

 A filozofikus, költői címek által a művész bevonja a nézőt ,,a kutatás anatómiájábaˮ, művei üzenetének kutatásához, s ezáltal elindít a mondanivalója megfejtéséhez, de a gondolatmenetet a nézőre bízza.Így valósul meg a néző és a festő között egy  szoros lelki kapcsolat egy azonos gondolatmenetben.

Tablourile lui au un conținut filozofic, prin titlurile acestora artistul face părtaș privitorul în anatomia cercetării, în cercetarea exprimării,  direcționând gândirea privitorului spre interpretarea conținutul, dar totodată îi dă și posibilitatea de a-și continua independent șirul ideilor. Prin mesajul operelor se realizează legătura spirituală, prin care artistul și privitorul devin părtași în asocierea ideilor. Astfel artistul conversează cu privitori prin niște afirmații alegorice.

Olasz Attila nevében megköszönöm a kiállítás lehetőségét Bognár Levente  Alpolgármester Úrnak és mind azoknak, akik segítséget nyújtottak a szervezésben, rendezésben.

Acum și în numele artistului vă mulțumesc domnului viceprimar Levente Bognar  pentru șansa oferită de această expoziție, munca și străduința tuturor care au lucrat și au contribuit în organizarea expoziției.

Kedves jelenlévők, kiállításnézők!  Szeretettel kívánom, hogy kutassák és fogadják szeretettel Olasz Attila álomvilágát, váljanak lelki társává a festőművésznek.

Onorata asistență vă doresc să primiți cu drag lucrările și să deveniți parteneri în lumea de vis al artistului Olasz Attila.

Kellemes kiállítás nézést kívánok mindenkinek!  Vă doresc o vizionare plăcută!

Szabó-Siska Hajnalka festőművész

Elhangzott 2017. október 19-én.)