Önéletrajz

 

1982-ben születtem Szegeden. Általános és középiskolai tanulmányaimat Szegeden végeztem. A rajzolás, festés gyermekkori szeretete után az els jelents lépcsfok 1996-ban következett, amikor a neves szegedi festmvész Pataki Ferenc vezette képzmvész körbe kerültem. Az szakmai irányításával kezdtem tüzetesebben foglalkozni a szakmai kérdésekkel. A ceruza és szénrajzok mellett már érdekelt az akvarell, a pasztell az olajfestés technikája is. Els egyéni kiállításomra Szegeden került sor 1998 novemberében, melyet mesterem nyitott meg.

1999-ben ismertem meg Kass János Kossuth-díjas grafikusmvészt, aki támogatta törekvéseimet.

A középiskola befejezése után a Szegedi Tudományegyetem rajz-mveldésszervez szakára nyertem felvételt.

2001-ben Mesterem 60-ik születésnapja alkalmából közös tárlatra hívott meg a szegedi Start Galériába. Tárlatunk címe Ígéret – Mester és Tanítvány volt.

Ezekben az években további egyéni kiállításokat rendeztem Békéscsabán, Hódmezvásárhelyen, Szegeden.

Els budapesti egyéni kiállításomat a FISE Galériában rendeztem 2003-ban.

2004-ben vettem át a diplomámat a szegedi egyetemen, a szakdolgozatomat Francis Baconról írtam. Az ugyanabban az évben rendezett Szegedi Táblaképfestészeti Biennálén Idkapu cím munkámmal szerepeltem.

 

2004-ben felvételt nyertem a Pécsi Tudományegyetem Mvészeti Karának fest szakára, ahol Tolvaly Ern Munkácsy-díjas festmvész osztályába kerültem. Itt folytattam szakmai felkészülésemet tanárom ért vezetésével.

2004 szén kiállíthattam a rangos budapesti Újlipótvárosi Klub-Galériában, melyet fontos szakmai eredménynek tekintek.

2005-ben Kass János meghívására a szegedi Kass Galériában

állítottam ki, s mutattam be a Test-tájak alakzatok sorozatot.

 

Pécsi tanulmányaim alatt lehetségem nyílott figurális kérdésekkel is foglalkozni, de fontosak voltak az egy-egy félévre szóló speciális kurzusok is (pl: a festés és a fotó kapcsolatáról, az él mvészeti projekt vagy az impresszionista kurzus).

 

Festmvész diplomámat 2009-ben vettem át, miután Színkötegek cím sorozatomat és Csernus Tibor festészetérl szóló szakdolgozatomat megvédtem.

Személyes szálak fztek Schéner Mihály Kossuth-díjas festmvészhez is, aki támogatott és rokonszenvezett munkáimmal.

Az eltelt évek alatt különféle lapok, folyóiratok közölték munkáimat, például a Balkon, a gyri Mhely, a Hitel, az Új Forrás, a Magyar Napló, a Forrás, a Szeged. Juhász Ferenc Kossuth-díjas költ Halandóság-mámor (2007) és Jókai Anna Kossuth-díjas író Virágvasárnap alkonyán (2004) cím kötetének borítójára kerültek munkáim. 

Tagság: Magyar Festk Társasága (2012-tl),  Magyar Alkotómvészek Országos Egyesülete (2012-tl), Aranyecset  Mvészeti Egyesület                                                                  

2017-18-ban a Budapesti Metropolitan Egyetem média grafikus szakán képeztem magamat, typográfiát, arculattervezést, kiadványszerkesztést, logótervezést is tanultam.

2017 nyarán beválogattak a Róma történelmi központjában rendezett Artexpo Summer Rome nemzetközi kiállításra. Azóta visszatér kiállító vagyok az Örök Városban. 2019 szeptemberében az Il Collezionista Galériában nyílt meg Dream int he heart of history cím egyéni kiállításom Rómában. 2019 októberében átvettem a Giorgio Vasari International Award 2019 nemzetközi díj III. minsítését a Vatikáni Kancelláriai Palotában Róma központjában.

Olasz városok történelmi központjaiban nyílt kiállításokra kaptam meghívásokat, így Velencébe, Genovába, Milánóba, Nápolyba.

2018 nyarán kaptam a személyes meghívást New Yorkba. 2019 márciusában hat képem volt kiállítva a Clio Art Fairen.

2019 októberében a London belvárosában lév galériában állították ki munkámat.

2020 januárjában a Nápoly történelmi központjában lév Castel Nuovoban megnyílt Scandagli cím rendezvényen az Életkörök cím munkámmal vettem részt.